Late Bloomer

אני כנראה לגמריי Late bloomer, אחד המושגים שאני הכי מתחבר אליהם ומלווים אותי כל חיי…כבר בילדותי נדבק אליי המושג הזה מהיותי ילד שהתפתח פיזית מאוחר (הייתי הכי קטן בכיתה וגם בהפסקה).

גבהתי בין כיתה י"ב לאמצע הצבא כמעט 19 ס"מ והתחלתי להתגלח רק לקראת סוף הצבא…את הנעורים משכתי עד גיל 30 וכשכל החבר'ה שלי היו כבר עם ילד שני, אני עוד הייתי רווק בתל אביב, מחפש אהבה ומשמעות.

בגיל 30 קצת אחרי פטירתו של אבי עשיתי הסבה מגיאוגרפיה לעיצוב גרפי כך שהקריירה האמיתית שלי (שנמשכת עד היום כבר עשרים ואחד שנה), החלה בדיליי של 7-8 שנים ביחס לרוב חבריי.

התחתנתי בגיל 35 והפכתי אב גאה לתאומות מקסימות רומי וליה בגיל 40 (שוב דיליי של עשור לפחות), אז מהיותי Late bloomer מובהק לא מפתיע אותי שבגיל 52 (ממש תיכף), כשאנשים כבר מתחילים לחשוב על פנסיה, אני בטירוף של עשייה סביב השעון…ים של עיצובים (אתרים, מיתוגים), כתיבה, נסיונות לנגינה, קורסים והגשמת חלומות.

שרק ימשיך ככה ❤️🙏